Moderna chefen

Den moderna chefen

Den moderna chefen är en chef som vi alla vill jobba med. Denna slags chef är mer som en ledare än en auktoritet. Den här personen vill införa en vi-känsla bland sina medarbetare och inte jag och dem. En modern chef tar även stor hänsyn till varje enskild individ och dess kompetens samt behov. Som ledare ska man göra att de man arbetar med verkligen känner sig uppskattat på jobbet. Detta skapar att man som anställd verkligen vill visa resultat och använda sin potential på bästa sätt. Man går inte bara till jobbet för att tjäna pengar, utan för att man förstår att man betyder något, att man är uppskattad. Mer om moderna chefer kan man läsa på sajten om modern chef.

Hur ska den moderna chefen vara

Som vi tidigare har sagt så ska den moderna chefen vara mer som en ledare än en chef. En ledare ska instruera sina anställda eller sina teammedlemmar. Vidare är målet att den moderna ledare chefen ska skapa entusiasm och när han pratar ska det vara i VI-form. Vidare ska en modern chef inse vikten av att visa hur man löser problem och utvecklar sina medarbetare på detta sätt. Det viktigaste av allt är att visa sin uppskattning och ge ära och berömmelse då man gör något bra. Att visa uppskattning tjänar man alltid på.

Jobba på distans

Många moderna chefer nu för tiden, inser också att mycket jobb kan göras från distans och då vanligtvis hemifrån.  Det har då blivit mer och mer vanligt att man kan jobba en eller ett par dagar i veckan hemifrån. De flesta företag erbjuder en VPN som gör att man lan komma åt företagets nätverk var man än befinner sig. Om man behöver göra samtal eller ha konferenser så kan man alltid använda sig av verktyg så som Skype. Det finns dock även nackdelar med att kunna jobba på distans är att det är lätt att fortsätta jobba även då man har kommit hem från jobbet.